Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání
e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských
logo projektu

Popis projektu

Projekt reaguje na vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v oblasti ICT a implementací moderních vzdělávacích technologií, metod a forem vzdělávání do výuky. Je zaměřen na cílovou skupinu pedagogických pracovníků.

Cílem projektu je zvyšování kompetencí pedagogů při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací, prioritně ve strojírenských odborných předmětech.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na CAD technologie
  • vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na počítačovou grafiku, zejména úpravu digitální fotografie a zpracování videa, s následným využitím pro tvorbu multimediálních prezentací
  • vytvoření vzdělávací programu zaměřeného na tvorbu a využití e-learningových kurzů v prostředí Moodle
  • stáž pedagogických pracovniků v konstrukční kanceláři strojírenské firmy

Kontakt


Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Kolofíkovo nábřeží 1062/51
747 05 Opava 5

IČO: 00845299
DIČ: CZ00845299

www.sst.opava.cz

web projektu: http://sst.opava.cz/zkpp