Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání
e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských
logo projektu

Základní informace

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Název projektu: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských

Datum zahájení projektu: 1. 6.2013
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2014

Celkové způsobilé výdaje: 1.597.998,34 Kč

Kontakt


Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Kolofíkovo nábřeží 1062/51
747 05 Opava 5

IČO: 00845299
DIČ: CZ00845299

www.sst.opava.cz

web projektu: http://sst.opava.cz/zkpp