projekt     T I M E

Aktuality

Aktuální nabídka DVPP

Název vzdělávací akce: Metrologie


Termín konání: dle domluvy (8x prezenční výuka v rozsahu 50 hodin)
Cílová skupina: učitelé odborných předmětů, učitelé odborného výcviku, učitelé praktického vyučování, min. 6 účastníků.
Cena: 4 871,- Kč (s DPH)

Místo konání:
 • Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, p. o.
 • TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA a. s.
 • OSTROJ a. s.
Vzdělávací program Metrologie je akreditován v systému DVPP pod číslem jednacím:
MSMT 17091/2012-360.

Tematický plán: ::ke stažení::


Název vzdělávací akce: Metrologie ve strojírenství (stáž pedagogických pracovníků)


Termín konání: dle domluvy (8x prezenční výuka)
Cílová skupina: učitelé odborných předmětů, učitelé odborného výcviku, učitelé praktického vyučování, min. 6 účastníků.
Cena: 4 108,- Kč (s DPH)

Místo konání:
 • Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, p. o.
 • TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA a. s.
 • OSTROJ a. s.
Vzdělávací program Metrologie ve strojírenství (stáže) byl akreditován v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT-13480/2015-1-563

Tematický plán: ::ke stažení::


ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU

Dne 1. 2. 2013 proběhl Den tvůrčích činností na téma "Co nám projekt dal a co nám vzal". Akce se zúčastnilo 26 pedagogických pracovníků školy.


FOTOGALERIE MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ

Součástí aktivit projektu bylo pořízení fotodokumentace měřidel a měřicích zařízení, která bude sloužit pro tvorbu výukových materiálů a prezentací.

Fotogalerii měřících přístrojů :: naleznete zde ::


DEN TVŮRČÍCH ČINNOSTÍ

Dne 5. prosince 2012 proběhl na Střední škole technické v Opavě Den tvůrčích činností na téma "Výuka metrologie na středních školách". Semináře se zúčastnilo 14 pedagogických pracovníků 7 středních škol MSK a 10 zástupců firem a institucí opavského regionu.
POZVÁNKA

V rámci krajského projektu TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání), pořádá Střední škola technická v Opavě „DEN TVŮRČÍCH ČINNOSTÍ“.

Hlavní náplní semináře bude prezentace výstupů projektu, vzdělávacího programu Metrologie a vzdělávacího programu Metrologie ve strojírenství. Oba vzdělávací programy byly akreditovány v systému DVPP.

Program semináře :: naleznete zde ::

Vaši případnou účast, prosím, potvrďte v termínu do 30. 11. 2012.

Kontakt: Miroslava Žaloudková - tel: 555 538 133, 739 498 984 nebo e-mail: zaloudkova@sst.opava.cz.

Za realizační tým vás zve

Miroslava Žaloudková, vedoucí realizačního týmu
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

ZAHÁJENÍ 2. BĚHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METROLOGIE

Dne 17. září 2012 byl zahájen 2. běh vzdělávacího programu Metrologie, kterého se zúčastní 18 pedagogických pracovníků. Kurz bude probíhat v termínu září – prosinec 2012.

Harmonogram vzdělávacího programu: :: naleznete zde::EXKURZE

Dne 31. srpna 2012 se uskutečnila exkurze, jejiž cílem bylo zajistit co nejužší propojení teoretických a praktických poznatků, které získali účastníci vzdělávacího programu Metrologie, s reálným světem práce.

Účastníci exkurze si mohli ověřit své teoretické znalosti s reálnou praxí v těchto oblastech:

 • aplikace managementu kvality v jedné z nejmodernějších firem v České republice
 • měření a kontrola kvality výroby
 • zákaznicky orientovaná firemní kultura zajišťovaná servisem nejlepší kvality, kde jsou všechny hodnoty soustředěny na zákazníky
Exkurze se zúčastnilo 32 pedagogických pracovníků.Ukončení pilotního ověřování vzdělávacího programu Metrologie

V prosinci 2011 bylo ukončeno praktickou částí pilotní ověřování vzdělávacího programu Metrologie, kterého se zúčastnilo 12 pedagogických pracovníků Střední školy technické v Opavě. Nyní bude následovat evaluace a revize vzdělávacího programu. Poté bude vzdělávací program akreditován (DVPP).


Vzdělávání pro pedagogické pracovníky škol v MSK bude probíhat ve dvou bězích, a to v měsících:
 • únor – duben 2012
 • září – listopad 2012
V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo emailem:

Miroslava Žaloudková, tel.: +420 553 621808, e-mail: zaloudkova@sst.opava.cz
Jiří Schreier, tel.: +420 553 621808, e-mail schreier@sst.opava.cz

MOTIVAČNÍ WORKSHOP

Dne 17. října se uskutečnil motivační workshop s cílem představit zástupcům škol a sociálních partnerů vzdělávací programy vytvořené jednotlivými partnery. Střední škola technická prezentovala účastníkům workshopu své zkušenosti z realizace stáží pedagogických pracovníků a představila vzdělávací program Metrologie.

Odkazy na soubory:
: Prezentace stáží :
: Prezentace vzdělávacího programu Metrologie :
: Informační leták :
Pilotní ověřování - 18. - 19. 10. 2011

Program
18. 10. 2011
požadavky na podnikovou metrologii
systémy kvality
metrologický řád
podnikový metrolog

19. 10. 2011
konfirmace měřidel
evidence měřidel
exkurze
Garant vzdělávání
OSTROJ a. s.,
Těšínská 1586/66,
746 41 Opava

Lektoři
Ing. Jiří Gebauer
Mgr. Petr Uvíra
Ladislav Kunc

• 18. 10.
Účastníci byli seznámení s požadavky na organizaci metrologie ve firmě vyplývající z metrologického řádu, s postupem a zaváděním managementu kvality ve firmě dle ISO a povinnostmi metrologa firmy. Výklad byl doprovázen praktickými ukázkami dokumentů.
• 19. 10.
Účastníci byli seznámení s evidencí a konfirmaci měřidel ve firmě OSTROJ a. s., poté následovala exkurze ve firmě zaměřena na evidenci a používání měřidel ve firmě.

Pilotní ověřování - 27. 9. 2011

Program:

Etalony, etalonáž firmy Jiří Novák
Kalibrace a ověřování měřidel Tomáš Břečka
Kalibrace měřidel – praktické ukázky Tomáš Břečka

etalony
V první části byli účastníci seznámeni se zajištěním etalonáže ve firmách. V druhé části následovala praktická ukázka etalonů firmy TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA a. s.kalibrace a ověřování měřidel
V první části byli účastníci seznámeni se zajištěním kalibrací a ověřováním měřidel ve firmách. V druhé části následovala praktická ukázka kalibrace jednoduchých měřidel.Pilotní ověřování vzdělávacího programu Metrologie

V měsících srpen-prosinec 2011 proběhne pilotní ověření vzdělávacího programu Metrologie, kterého se zúčastní 12 pedagogických pracovníků Střední školy technické v Opavě.

Vzdělávací program se člení na 3 části:

Teoretická část v rozsahu 25 hodin zahrnuje: • úvod do metrologie, historie, rozdělení,
• technologičnost a metrologičnost konstrukce,
• základy měření ve strojírenské výrobě,
• chyby a nejistoty měření,
• právní úprava metrologie,
• etalony,
• kalibrace a ověřování měřidel,
• organizace metrologie ve strojírenském podniku.

Praktická část v rozsahu 25 hodin zahrnuje:
• kalibrace měřidel,
• měření délkových rozměrů,
• měření a kontrola struktury povrchu,
• měření a kontrola závitů,
• závěrečná práce.

Elearning v rozsahu 10 hodin zahrnuje:
• přehled měřidel,
• národní metrologický systém,
• národní politika kvality,
• metrologický řád.

Výuka bude doplněna praktickými ukázkami ve firmách TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA a. s.
a OSTROJ a. s.
Lektoři jsou odborní pracovníci uvedených firem a VŠB-TU Ostrava.

Vzdělávací program Metrologie :: naleznete zde ::

Exkurze 3. 5. 2011

Erdrich Umformtechnik s.r.o.
Červený dvůr 1130/39
794 01 Krnov

Téma:
• organizace metrologie ve firmách
Stáž 19. 4. 2011

Téma:
• 3D souřadnicové měřicí přístrojeZpráva ze stáže :: naleznete zde ::

Stáž – 5. dubna 2011

Téma:
• měření a kontrola struktury povrchu
• měření závitů
Zpráva ze stáže :: naleznete zde ::

Stáž – 22. března 2011

Téma:
• optická měřidla
• měření úhlů

                       

                       

Zpráva ze stáže :: naleznete zde ::

Stáž – 8. březen 2011

Téma:
• vertikální měření délek – výškoměry, komparátory.

                       

                       

Zpráva ze stáže :: naleznete zde ::

Stáž – 22. únor 2011

Téma:
• horizontální měření délek – délkoměry.
Zpráva ze stáže :: naleznete zde ::

Stáž – 8. únor 2011

Téma:
• seznámení s firmou TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost,
• školení BOZP a PO,
• seznámení s jednotlivými typy měřidel, rozdělení a použití,
• koncové měrky a přístroje na jejich měření,
• kalibrace posuvného měřítka, třmenového mikrometru, číselníkového úchylkoměru.
Zpráva ze stáže :: naleznete zde ::

Stáž pedagogických pracovníků

V měsících únor – květen 2011 proběhne stáž pedagogických pracovníků ve firmě TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a. s. Stáže pod názvem Metrologie ve strojírenství se zúčastní 12 pedagogických pracovníků Střední školy technické v Opavě.

Obsah stáže:

• bezpečnost práce, seznámení s provozem firmy,
• seznámení s jednotlivými typy měřidel, rozdělení a použití měřidel,
• kalibrace jednoduchých měřidel,
• horizontální měření délek – délkoměry,
• vertikální měření délek – výškoměry, komparátory,
• profilprojektory, univerzální mikroskop,
• 3D – souřadnicové měřící přístroje,
• měření drsnosti, úchylek tvaru,
• koncové měrky a přístroje na jejich měření,
• laserinterferometr – měření přímosti a rovinnosti,
• měření úhlu – dělící přístroje, sinusové pravítko,
• exkurze.

Účastníci stáže se seznámí s organizací metrologie ve firmách, moderními měřidly a měřícími přístroji.

Pedagogičtí pracovníci si rozšíří a prohloubí poznatky v oblasti metrologie. Získané poznatky uplatní ve výuce, čímž se zkvalitní příprava žáků na své budoucí povolání ve strojírenských profesích. Současně vznikne nový výukový materiál, který zachytí současný stav metrologie ve firmách a přiblíží žákům moderní metody měření ve strojírenství.

:: Technické laboratoře Opava ::

Využití typologie M.B.T.I. v práci učitele jako kouče

V měsících prosinec - leden proběhl závěrečný seminář v rámci klíčové aktivity "Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol - vedoucích školních týmů", kterého se zúčastnilo 12 pedagogických pracovníků školy.
Účastníci semináře porozumí tomu, jaké osobnostní dispozice ovlivňují chování lidí, jejich komunikaci a způsoby učení a jak tyto informace využít ve vlastní lektorské činnosti a při koučinku.

PROJEKTOVÝ DEN

Dne 21. 10. 2010 se uskutečnil na Střední škole technické v Opavě Projektový den projektu TIME, kterého se zúčastnilo 40 pedagogických pracovníků a zástupců firem.
Účastníci Projektového dne byli seznámeni s cílem a výstupy projektu a obsahem modulu Metrologie.
Na semináři vystoupili zástupci spolupracujících firem z Technických laboratoří Opava, Unimetry Ostrava a VŠB-TU Ostrava.

Program semináře :: naleznete zde ::
Typologie M.B.T.I. a její využití ve škole

V měsících září – říjen v rámci klíčové aktivity "Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol - vedoucích školních týmů" proběhl seminář, kterého se zúčastnilo 12 pedagogických pracovníků školy.
Účastníci tohoto základního semináře M.B.T.I. (Myers-Briggs Type Indicator) porozumí tomu, jaké osobnostní dispozice ovlivňují prožívání a chování lidí a jak tyto informace využít ke zkvalitnění vztahů s ostatními a zefektivnění jejich práce - tj. při spolupráci učitelů v pedagogickém sboru, při komunikaci s žáky, při volbě výukových metod a strategií.

Průzkum potřeb a poptávky pedagogů po odborném profesně orientovaném vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V měsíci červnu probíhal průzkum vzdělávacích potřeb pedagogů v oblasti metrologie. Z celkového počtu 43 oslovených škol bylo vyhodnoceno 105 dotazníků. Na základě dotazníkového šetření byla provedena analýza vzdělávacích potřeb a bude vytvořen obsah vzdělávacího programu tak, aby v co nejvyšší možné míře vyhovoval reálným potřebám škol i zaměstnavatelům.

Průvodní dopis :: naleznete zde ::

Dotazník :: naleznete zde ::

Analýza vzdělávacích potřeb :: naleznete zde ::