Suplování:   Úterý 10.3.2020 (lichý týden)

datum výpisu: 13.3.2020

Změny v rozvrzích učitelů:

Borovička Roman

2.hod

navíc

T

2.KŠ (KP)

(I9)

 
 

4.hod

spojeno (Iha N)

PVý

1.KŠ (KP)

(I6)

 
 

5.hod

spojeno (Iha N)

PVý

1.KŠ (KP)

(I6)

 

Březina Jan

0.hod

přesun >>

OVý

3.Č (C5)

 

na 7.hod

 

1.hod

přesun >>

OVý

3.Č (C5)

 

na 8.hod

 

2.hod

přesun >>

OVý

3.Č (C5)

 

na 9.hod

 

3.hod

přesun >>

OVý

3.Č (C5)

 

na 10.hod

 

4.hod

přesun >>

OVý

3.Č (C5)

 

na 11.hod

 

5.hod

přesun >>

OVý

3.Č (C5)

 

na 12.hod

 

7.hod

přesun <<

OVý

3.Č (C5)

(CNC3)

z 0.hod

 

8.hod

přesun <<

OVý

3.Č (C5)

(CNC3)

z 1.hod

 

9.hod

přesun <<

OVý

3.Č (C5)

(CNC3)

z 2.hod

 

10.hod

přesun <<

OVý

3.Č (C5)

(CNC3)

z 3.hod

 

11.hod

přesun <<

OVý

3.Č (C5)

(CNC3)

z 4.hod

 

12.hod

přesun <<

OVý

3.Č (C5)

(CNC3)

z 5.hod

David Lukáš

6.hod

supl. (Pv N)

ČJ

1.Z

(U6)

 

Deutschová Věra

1.hod

spojeno (Sto N)

OVý

3.ŠO

(I8)

 
 

2.hod

navíc

T

2.KŠ (KP)

(I9)

 
 

2.hod

spojeno (Sto N)

OVý

3.ŠO

(I8)

 
 

3.hod

spojeno (Sto N)

OVý

3.ŠO

(I8)

 
 

4.hod

spojeno (Sto N)

OVý

3.ŠO

(I8)

 
 

5.hod

spojeno (Sto N)

OVý

3.ŠO

(I8)

 

Gaja Boris

4.hod

supl. (Pv N)

OKr

1.SP

(I4)

 

Kupka Karel

0.hod

supl. (Mch SvK)

OVý

2.Z (B11)

(Z1)

 
 

1.hod

supl. (Mch SvK)

OVý

2.Z (B11)

(Z1)

 
 

2.hod

supl. (Mch SvK)

OVý

2.Z (B11)

(Z1)

 
 

3.hod

supl. (Mch SvK)

OVý

2.Z (B11)

(Z1)

 
 

4.hod

supl. (Mch SvK)

OVý

2.Z (B11)

(Z1)

 
 

5.hod

supl. (Mch SvK)

OVý

2.Z (B11)

(Z1)

 

Moński Jakub

3.hod

spojeno (Gř DVPP)

TD

1.O (B)

(U3)

 

Muschová Eva

5.hod

přesun <<

M

1.SP

(I9)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

M

1.SP

 

na 5.hod

Řehulka David

0.hod

spojeno (Ler SvK)

OVý

3.KZ (SZ)

(Z2)

 
 

1.hod

spojeno (Ler SvK)

OVý

3.KZ (SZ)

(Z2)

 
 

2.hod

spojeno (Ler SvK)

OVý

3.KZ (SZ)

(Z2)

 
 

3.hod

spojeno (Ler SvK)

OVý

3.KZ (SZ)

(Z2)

 
 

4.hod

spojeno (Ler SvK)

OVý

3.KZ (SZ)

(Z2)

 
 

5.hod

spojeno (Ler SvK)

OVý

3.KZ (SZ)

(Z2)

 
 

6.hod

spojeno (Ler SvK)

OVý

3.KZ (SZ)

(Z2)

 

Skalošová Žaneta

6.hod

navíc

AJ

2.A

(I10)

 

Slavíková Zlata

1.hod

supl. (Pv N)

ICT

1.KŠ

(I3)

 

Tylšar Stanislav

0.hod

přesun >>

OVý

1.N (D11)

 

na 7.hod

 

1.hod

přesun >>

OVý

1.N (D11)

 

na 8.hod

 

2.hod

přesun >>

OVý

1.N (D11)

 

na 9.hod

 

3.hod

přesun >>

OVý

1.N (D11)

 

na 10.hod

 

4.hod

přesun >>

OVý

1.N (D11)

 

na 11.hod

 

5.hod

přesun >>

OVý

1.N (D11)

 

na 12.hod

 

7.hod

přesun <<

OVý

1.N (D11)

(N1)

z 0.hod

 

8.hod

přesun <<

OVý

1.N (D11)

(N1)

z 1.hod

 

9.hod

přesun <<

OVý

1.N (D11)

(N1)

z 2.hod

 

10.hod

přesun <<

OVý

1.N (D11)

(N1)

z 3.hod

 

11.hod

přesun <<

OVý

1.N (D11)

(N1)

z 4.hod

 

12.hod

přesun <<

OVý

1.N (D11)

(N1)

z 5.hod

Vondál Josef

7.hod

odpadá

S

1.Č

 

Obecná absence třídy

Změny v rozvrzích tříd:

1.KŠ

1.hod

ICT

 

(I3)

supluje

Slavíková Zlata

(Pv)

 

4.hod

PVý

KP

(I6)

spojí

Borovička Roman

(Iha)

 

5.hod

PVý

KP

(I6)

spojí

Borovička Roman

(Iha)

1.N

0.hod

OVý

D11

 

přesun >>

 

na 7.hod

 

1.hod

OVý

D11

 

přesun >>

 

na 8.hod

 

2.hod

OVý

D11

 

přesun >>

 

na 9.hod

 

3.hod

OVý

D11

 

přesun >>

 

na 10.hod

 

4.hod

OVý

D11

 

přesun >>

 

na 11.hod

 

5.hod

OVý

D11

 

přesun >>

 

na 12.hod

 

7.hod

OVý

D11

(N1)

přesun <<

Tylšar Stanislav

z 0.hod

 

8.hod

OVý

D11

(N1)

přesun <<

Tylšar Stanislav

z 1.hod

 

9.hod

OVý

D11

(N1)

přesun <<

Tylšar Stanislav

z 2.hod

 

10.hod

OVý

D11

(N1)

přesun <<

Tylšar Stanislav

z 3.hod

 

11.hod

OVý

D11

(N1)

přesun <<

Tylšar Stanislav

z 4.hod

 

12.hod

OVý

D11

(N1)

přesun <<

Tylšar Stanislav

z 5.hod

1.O

3.hod

TD

B

(U3)

spojí

Moński Jakub

(Gř)

1.SP

4.hod

OKr

 

(I4)

supluje

Gaja Boris

(Pv)

 

5.hod

M

 

(I9)

přesun <<

Muschová Eva

z 6.hod

 

6.hod

M

   

přesun >>

 

na 5.hod

1.Z

6.hod

ČJ

 

(U6)

supluje

David Lukáš

(Pv)

2.A

6.hod

AJ

 

(I10)

navíc

Skalošová Žaneta

 

2.KŠ

2.hod

T

KP

(I9)

navíc

Bor, Deu

 
 

2.hod

T

ŠO

(I8)

navíc

Deutschová Věra

 
 

2.hod

ČJ

   

odpadá

 

(Pv)

2.Z

0.hod

OVý

B11

(Z1)

supluje

Kupka Karel

(Mch)

 

1.hod

OVý

B11

(Z1)

supluje

Kupka Karel

(Mch)

 

2.hod

OVý

B11

(Z1)

supluje

Kupka Karel

(Mch)

 

3.hod

OVý

B11

(Z1)

supluje

Kupka Karel

(Mch)

 

4.hod

OVý

B11

(Z1)

supluje

Kupka Karel

(Mch)

 

5.hod

OVý

B11

(Z1)

supluje

Kupka Karel

(Mch)

3.Č

0.hod

OVý

C5

 

přesun >>

 

na 7.hod

 

1.hod

OVý

C5

 

přesun >>

 

na 8.hod

 

2.hod

OVý

C5

 

přesun >>

 

na 9.hod

 

3.hod

OVý

C5

 

přesun >>

 

na 10.hod

 

4.hod

OVý

C5

 

přesun >>

 

na 11.hod

 

5.hod

OVý

C5

 

přesun >>

 

na 12.hod

 

7.hod

OVý

C5

(CNC3)

přesun <<

Březina Jan

z 0.hod

 

8.hod

OVý

C5

(CNC3)

přesun <<

Březina Jan

z 1.hod

 

9.hod

OVý

C5

(CNC3)

přesun <<

Březina Jan

z 2.hod

 

10.hod

OVý

C5

(CNC3)

přesun <<

Březina Jan

z 3.hod

 

11.hod

OVý

C5

(CNC3)

přesun <<

Březina Jan

z 4.hod

 

12.hod

OVý

C5

(CNC3)

přesun <<

Březina Jan

z 5.hod

3.KZ

0.hod

OVý

SZ

(Z2)

spojí

Řehulka David

(Ler)

 

1.hod

OVý

SZ

(Z2)

spojí

Řehulka David

(Ler)

 

2.hod

OVý

SZ

(Z2)

spojí

Řehulka David

(Ler)

 

3.hod

OVý

SZ

(Z2)

spojí

Řehulka David

(Ler)

 

4.hod

OVý

SZ

(Z2)

spojí

Řehulka David

(Ler)

 

5.hod

OVý

SZ

(Z2)

spojí

Řehulka David

(Ler)

 

6.hod

OVý

SZ

(Z2)

spojí

Řehulka David

(Ler)

3.ŠO

0.hod

OVý

   

odpadá

 

(Sto)

 

1.hod

OVý

 

(I8)

spojí

Deutschová Věra

(Sto)

 

2.hod

OVý

 

(I8)

spojí

Deutschová Věra

(Sto)

 

3.hod

OVý

 

(I8)

spojí

Deutschová Věra

(Sto)

 

4.hod

OVý

 

(I8)

spojí

Deutschová Věra

(Sto)

 

5.hod

OVý

 

(I8)

spojí

Deutschová Věra

(Sto)

 

6.hod

OVý

   

odpadá

 

(Sto)

 

 

Suplování:   Středa 11.3.2020 (lichý týden)

datum výpisu: 13.3.2020

Změny v rozvrzích učitelů:

Borovička Roman

1.hod

odpadá

T

1.KŠ (KP)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

STč

2.KŠ (KP)

 

Obecná absence třídy

Březina Jan

0.hod

odpadá

OVý

3.Č (C5)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

3.Č (C5)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

3.Č (C5)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

3.Č (C5)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

3.Č (C5)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

3.Č (C5)

 

Obecná absence třídy

Burda Pavel

0.hod

odpadá

OVý

3.E (C16)+

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

3.E (C16)+

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

3.E (C16)+

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

3.E (C16)+

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

3.E (C16)+

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

3.E (C16)+

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

OVý

3.E (C16)+

 

Obecná absence třídy

Burdová Blanka

4.hod

odpadá

Mt

2.A

 

Obecná absence třídy

Bzonek Josef

0.hod

odpadá

OVý

2.O (B9)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

2.O (B9)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

2.O (B9)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

2.O (B9)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

2.O (B9)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

2.O (B9)

 

Obecná absence třídy

Černá Gabriela

0.hod

odpadá

OVý

3.KZ (KP)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

3.KZ (KP)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

3.KZ (KP)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

3.KZ (KP)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

3.KZ (KP)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

3.KZ (KP)

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

OVý

3.KZ (KP)

 

Obecná absence třídy

David Lukáš

1.hod

odpadá

ČJ

2.N

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

ČJ

3.O

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

ČJ

1.A

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

D

1.A

 

Obecná absence třídy

Demlová Bohdana

1.hod

odpadá

S

1.SP

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

S

1.SP

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

TD

1.Z

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

TD

1.Z

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

ZTM

2.Č (B)

 

Obecná absence třídy

Deutschová Věra

0.hod

odpadá

T

1.KŠ (ŠO)

 

zrušeno

 

1.hod

odpadá

OKr

1.KŠ (ŠO)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

T

2.KŠ (ŠO)+

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

MA

2.KŠ (ŠO)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

MA

2.KŠ (ŠO)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

MA

2.KŠ (ŠO)

 

Obecná absence třídy

Drastík Leoš

0.hod

odpadá

OVý

1.E (D9)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

1.E (D9)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

1.E (D9)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

1.E (D9)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

1.E (D9)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

1.E (D9)

 

Obecná absence třídy

Gaja Boris

3.hod

odpadá

OKr

1.SP

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OKr

1.SP

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

ST

1.SP

 

Obecná absence třídy

Gřondil Lukáš

1.hod

odpadá

T

2.Č

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

T

2.Č

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

TD

1.O (B)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

ICT

3.Z

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

T

1.O (T1)

 

Obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

T

1.O (T1)

 

Obecná absence třídy

Havránková Kateřina

1.hod

odpadá

AJ

2.E

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

AJ

1.O (B)

 

Obecná absence třídy

Chromec Miloslav

0.hod

odpadá

OVý

1.N (D10)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

1.N (D10)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

1.N (D10)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

1.N (D10)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

1.N (D10)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

1.N (D10)

 

Obecná absence třídy

Kaláč Jiří

0.hod

odpadá

OVý

3.Č (C6)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

3.Č (C6)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

3.Č (C6)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

3.Č (C6)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

3.Č (C6)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

3.Č (C6)

 

Obecná absence třídy

Kleinová Pavlína

1.hod

odpadá

F

1.O

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

F

2.N

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

M

2.Č (A)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

M

2.Č (B)

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

F

3.O

 

Obecná absence třídy

Kozelek Karel

3.hod

odpadá

SZ

3.Z

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

TD

3.O (A)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

S

1.Z

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

T

1.O (T2)

 

Obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

T

1.O (T2)

 

Obecná absence třídy

Kroupa Petr

1.hod

odpadá

TV

1.Z

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

TV

3.O (B)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

TV

1.SP

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

TV

2.Č (A)

 

Obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

TV

2.E

 

Obecná absence třídy

Lenc Jaroslav

0.hod

odpadá

OVý

3.Č (C4)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

3.Č (C4)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

3.Č (C4)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

3.Č (C4)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

3.Č (C4)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

3.Č (C4)

 

Obecná absence třídy

Losková Blanka

4.hod

odpadá

EN

2.E

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

EN

2.E

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

ICT

1.Z (B)

 

Obecná absence třídy

Lukáč Pavel

0.hod

odpadá

OVý

2.O (B7)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

2.O (B7)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

2.O (B7)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

2.O (B7)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

2.O (B7)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

2.O (B7)

 

Obecná absence třídy

Mludková Andrea

4.hod

odpadá

AJ

3.O (B)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

AJ

1.Č (B)

 

Obecná absence třídy

Moński Jakub

3.hod

odpadá

ST

2.Č

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

TD

1.O (A)

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

ZTM

2.Č (A)

 

Obecná absence třídy

Mrkva Bruno

0.hod

odpadá

OVý

4.Č (A3)+

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

4.Č (A3)+

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

4.Č (A3)+

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

4.Č (A3)+

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

4.Č (A3)+

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

4.Č (A3)+

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

OVý

4.Č (A3)+

 

Obecná absence třídy

Muschová Eva

1.hod

odpadá

M

1.A

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

M

1.O (A)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

M

1.KŠ

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

M

1.O (B)

 

Obecná absence třídy

Opálka Jan

1.hod

odpadá

M

2.A (A)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

M

2.N

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

AJ

1.O (A)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

AJ

2.N (B)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

M

2.A (B)

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

M

2.A

 

Obecná absence třídy

Pilčík Viktor

0.hod

odpadá

OVý

3.N (C13)+

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

3.N (C13)+

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

3.N (C13)+

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

3.N (C13)+

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

3.N (C13)+

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

3.N (C13)+

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

OVý

3.N (C13)+

 

Obecná absence třídy

Plšková Anna

1.hod

odpadá

ČJ

3.Z

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

ČJ

2.E

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

EV

2.N

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

ON

2.E

 

Obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

EV

1.Č

 

Obecná absence třídy

Pokorná Hana

1.hod

odpadá

E

3.O

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

ÚČ

2.A

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

EP

2.A

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

ÚČ

1.A

 

Obecná absence třídy

Reichel Milan

0.hod

odpadá

OVý

2.O (B8)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

2.O (B8)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

2.O (B8)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

2.O (B8)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

2.O (B8)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

2.O (B8)

 

Obecná absence třídy

Řehulka David

0.hod

odpadá

OVý

2.SP (B17)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

2.SP (B17)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

2.SP (B17)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

2.SP (B17)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

2.SP (B17)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

2.SP (B17)

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

OVý

2.SP (B17)

 

Obecná absence třídy

Schreier Jiří

2.hod

odpadá

ICT

1.Č (A)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

ICT

1.Č (A)

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

T

2.N

 

Obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

T

2.N

 

Obecná absence třídy

Schreier Michal

0.hod

odpadá

OVý

1.E (D7)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

1.E (D7)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

1.E (D7)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

1.E (D7)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

1.E (D7)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

1.E (D7)

 

Obecná absence třídy

Skalošová Žaneta

1.hod

odpadá

AJ

2.A (B)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

AJ

3.Z

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

AJ

1.Č (A)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

AJ

2.A (A)

 

Obecná absence třídy

Slavíková Zlata

2.hod

odpadá

ICT

1.Č (B)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

ICT

1.Č (B)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

ICT

2.N (A)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

ICT

1.KŠ

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

ICT

1.Z (A)

 

Obecná absence třídy

Smoleňová Blanka

5.hod

odpadá

E

3.Z

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

E

3.Z

 

Obecná absence třídy

Tylšar Stanislav

0.hod

odpadá

OVý

1.N (D11)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

1.N (D11)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

1.N (D11)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

1.N (D11)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

1.N (D11)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

1.N (D11)

 

Obecná absence třídy

Ulitzka Marek

0.hod

odpadá

OVý

2.Z (B10)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

2.Z (B10)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

2.Z (B10)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

2.Z (B10)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

2.Z (B10)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

2.Z (B10)

 

Obecná absence třídy

Valina Tomáš

0.hod

odpadá

OVý

3.Č (Pl)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

3.Č (Pl)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

3.Č (Pl)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

3.Č (Pl)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

3.Č (Pl)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

3.Č (Pl)

 

Obecná absence třídy

Vítek Milan

0.hod

odpadá

OVý

1.E (D8)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

odpadá

OVý

1.E (D8)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

OVý

1.E (D8)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

odpadá

OVý

1.E (D8)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

OVý

1.E (D8)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

OVý

1.E (D8)

 

Obecná absence třídy

Vojtalová Marie

1.hod

odpadá

ČJ

1.Č

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

PR

1.A

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

ČJ

1.O (A)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

ČJ

1.O (B)

 

Obecná absence třídy

Vojtek Miloš

2.hod

odpadá

TV

3.O (A)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

TV

2.Č (B)

 

Obecná absence třídy

Vojtková Lenka

2.hod

odpadá

M

2.E

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

M

1.Č (B)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

M

1.Č (A)

 

Obecná absence třídy

Vondál Josef

6.hod

odpadá

S

1.Č

 

Obecná absence třídy

AZ HELP - Netolismus
8.00 - 9.30 1.Z - U5.....1.KŠ + 1.SP - U7
9.50 - 11.20 1.E- U5.....1.O- U7
11.55 - 13.25 1.N- U7

 

Zpracováno v systému Bakaláři