Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací strojírenských a gastro oborů dle NSK v rámci MSK

logo projektu

Aktuality

Nabídka kurzů a zkoušek profesních kvalifikací:

  • Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E)
  • Zámečník (kód: 23-003-H)
  • Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H)
  • Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H)
  • Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H)
  • Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H)
  • Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H)
  • Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: 23-015-H)
  • Nástrojař pro řezné nástroje (kód: 23-014-H)
  • Elektrické instalace (kód: 26-008-E)

Termín konání: dle domluvy (nutno podat přihlášku ke zkoušce)
Cena: smluvní
Místo konání: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, p. o.
Bližší informace: hodnotící standard přístupný na www.narodnikvalifikace.cz
Kontakt: Ing. Jiří Schreier, tel.: 731 674 671, email: schreier@sst.opava.cz

NAPSALI O NÁS

OSTROJÁK, firemní časopis společnosti OSTROJ a. s., číslo 1/2012

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Název dílčí kvalifikace: 23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě

Dne 8. listopadu proběhla závěrečná zkouška dílčí kvalifikace
23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě. Zkoušku úspěšně složilo 5 pracovníků firmy OSTROJ a. s. Zkouška probíhala dle zákona č. 179/2006 Sb., účastníci museli prokázat znalosti a praktické dovednosti v oblastech ručního obrábění a zpracování kovů, ohýbání a zkružování plechů, bodového svařování, rovnání kovů, tmelení a nanášení barev.
Blahopřejeme.
Závěrečná zkouška:: NALEZNETE ZDE ::


Název dílčí kvalifikace: 23-003-H Zámečník

Ve dnech 23. – 24. listopadu proběhla závěrečná zkouška dílčí kvalifikace 23-003-H Zámečník. Zkoušku úspěšně složilo 5 pracovníků firmy FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Zkouška probíhala dle zákona č. 179/2006 Sb., účastníci museli prokázat znalosti a praktické dovednosti v oblastech ručního a strojního obrábění a zpracování kovů, ohýbání a skružování plechů, svařování, rovnání kovů a prokázat teoretické znalosti z oblasti technické dokumentace.
Blahopřejeme.
Závěrečná zkouška:: NALEZNETE ZDE ::

NAPSALI O NÁS

OSTROJÁK, firemní časopis společnosti OSTROJ a. s., číslo 2/2011

Vzdělávací programy

Koncem měsíce únor 2011 byly vytvořeny vzdělávací programy dílčích kvalifikací 23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě a 23-003-H Zámečník. Současně se vzdělávacími programy byly vytvořeny návodné texty, které budou sloužit jako studijní podpora uvedených dílčích kvalifikací.

Vzdělávací programy:

23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě :: :: NALEZNETE ZDE ::
23-003-H Zámečník :: :: NALEZNETE ZDE ::

Ověřování vzdělávacího programu

V měsících březen – duben 2011 proběhla 1 fáze ověřování výstupu projektu, a to realizací úvodního Informačně diagnostického modulu (IDM). Cílem tohoto modulu je podat účastníkům potřebné informace o celém procesu uznávání dle potřeb konkrétního vzdělávacího programu DK.

Obsah IDM byl rozdělen do dvou bloků:

Blok I
• komplexní seznámení účastníků s procesem uznávání,
• seznámení s rozsahem hodnotícího standardu, včetně hodnotících kritérií, tj. seznámení s Portfóliem odborných kompetencí příslušné DK a pokyny pro jeho další zpracování.
Blok II
• diagnostika stávajících kompetencí účastníka na základě jimi zpracovaného portfólia odborných kompetencí a dalších dokumentů získaných při práci s účastníkem,
• stanovení individuálního studijního programu (ISP) jednotlivých účastníků.

Blok I
21. 3. 2011
Ferram Strojírna s.r.o.
Vávrovická 275/89
747 07 Opava


4. 4. 2011
OSTROJ a.s.
Těšínská 1586/66
746 41 OpavaBLOK II
V současné době probíhá vyhodnocování Portfólia odborných kompetencí jednotlivých účastníků a stanovení ISP.
Na základě ISP proběhne v měsících květen – říjen vlastní vzdělávání, které bude ukončeno v listopadu 2011 zkouškou před Autorizovanou osobou.NAPSALI O NÁS

Zahajovací konferencí byl v uplynulém týdnu odstartován projekt Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací strojírenských a gastro oborů podle Národní soustavy kvalifikací v rámci Moravskoslezského kraje. Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu v ČR a měl by být ukončen v březnu 2012.

REGION OPAVSKO, ze dne 5. října 2010

:: NALEZNETE ZDE ::

Konference

Dne 16. září proběhla zahajovací konference projektu.
Program:
  9.30 - 10.00 - Prezence účastníků
10.00 - 10.10 - Zahájení konference, Ing. Vladislav Kincel, Ph.D.
10.10 - 10.50 - Představení projektu, Mgr. Martin Pobořil
10.50 - 11.00 - Rozpočet projektu, Ing. Daniel Tesařík
11.00 - 12.00 - Prezentace partnerů
12.00 - 13.00 - Oběd
13.00 - 14.30 - Diskuse, příspěvky hostů
14.30 - Předpokládané ukončení konference

POZVÁNKA :: ZDE::

Kontakt


Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Kolofíkovo nábřeží 1062/51
747 05 Opava 5

IČO: 00845299
DIČ: CZ00845299

www.sst.opava.cz

web projektu: http://sst.opava.cz/strojgastro