Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
logo projektu

Základní informace

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Datum zahájení projektu: 20.08.2013
Datum ukončení projektu: 30.06.2015
Celkové způsobilé výdaje: 216.675.699,81 Kč

logo projektu NatTech

Kontakt


Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Kolofíkovo nábřeží 1062/51
747 05 Opava 5

IČO: 00845299
DIČ: CZ00845299

www.sst.opava.cz

web projektu: http://sst.opava.cz/nattech