1.      Jaká je základní jednotka informace:

Doplň 1 GB =         KB.

 

2.      1 MB:

a) 1 000 KB

b) 1 024 KB

c) 220 B

d) 210 KB

 

3.      V počítačích nulté generace:

a) základním stavebním prvkem je elektronka;

b) nesetkáme se zde s počítači, které by obsahovaly operační systém;

c) základním stavebním prvkem je relé.

 

4.      Co je to software?

 

5.      Co znamená, že je něco "integrovaného"?

a) Dá se to vyměnit.

b) Nový typ komponent.

c) Komponenta je především určena profesionálům.

d) Je součástí nějaké jiné komponenty např. základní desky.

 

6.      Co znamená zkratka PDA?

a) Značka notebooku

b) Výkonný počítač

c) Port pro připojení myši

d) Kapesní počítač

 

7.      Operační paměť typu ROM:

a) Po startu počítače se do ní zavádí operační systém a spuštěné uživatelské programy, po vypnutí počítače její obsah mizí.

b) Tato část operační paměti je naprogramovaná přímo výrobcem počítače a s jejím obsahem nemůže uživatel manipulovat.

c) Jsou v ní uloženy programy - testovací programy (např. pro testování technického stavu počítače a periferních zařízení po jejich spuštění, atd.), zavaděč operačního systému a modul BIOS.

 

8.      V jakých jednotkách se uvádí kapacita Blue-ray disku?

 

9.      Co je to zkratka USB?

a) konektor pro připojení tiskárny

b) Zkratka pro označení grafické karty

c) konektor pro připojení myši

 

10.  Které tvrzení jsou(je) pravdivá(é)?

a) Rychlost počítače posuzujeme pouze podle parametrů procesoru, tzn. čím výkonnější procesor, tím výkonnější počítač.

b) Čím více operační paměti RAM počítač má, tím pružněji pracuje.

c) Podle rychlosti procesoru nelze posuzovat rychlost počítače. Skutečná výkonnost počítače je ovlivněna i dalšími parametry, např. velikostí paměti, frekvencí sběrnice atd.

 

 

11.  Vysvětli nebo nakresli stopu na HDD (harddisku)

 

12.  Taktovací frekvence mikroprocesoru 1GHz určuje:

a) rychlost práce mikroprocesoru, znamená to, že zvládne 1 000 000 000 instrukcí za sekundu

b) jak rychle dokáže komunikovat s ostatními součástkami na základní desce, tzn. vysílá 1 000 000 signálů za sekundu;

c) rychlost práce mikroprocesoru, tzn. zvládne 1 000 000 instrukcí za sekundu;

 

13.  Vyrovnávací paměť mezi pomalejším a rychlejším zařízením se nazývá:

a) registr;

b) cache paměť;

c) paměť typu ROM.

 

14.  Do obrázku č. 1 připojujeme?

a) skener

b) myš

c) tiskárnu

d) reproduktory

 

15.  Na které médium určitě nejde zapsat film o velikosti 1 GB?
a) DVD

b) Harddisk

c) CD

d) Flash disk

e) disketa

 

16.  Pojem defragmentace znamená:

a)  defragmentace provede souvislé uložení dat na disku

b) že, data nejsou na harddisku uložena souvisle

c) defragmentace nám zkontroluje, zda se na harddisku nachází chyby

 

17.  Mám DVD s filmem, které nese označení  DVD-RW, jedná se o:

a) DVD určené pouze pro čtení

b) DVD určené pro čtení i zápis

c) Přepisovatelné DVD

 

18.  Co je hlavní funkce základní desky?

a) Uchovat data pro opětovné použití.

b) Izolovat počítačové komponenty od okolního prachu.

c) Propojit všechna zařízení počítače.

 

19.  Charakterizuj rozdíly mezi operační paměti typu ROM a RAM.

 

 

20.  Příklady nejpoužívanějších výstupů z grafické karty

a) DVI

b) USB

c) Paralelní port LPT1

 

21.  Popište stručně princip tisku laserové tiskárny

 

22.  Vyjmenujte 3 výstupní zařízení.

 

23.  Vysvětli pojem pixel