1.      Vysvětli pojem bit a byte:

Doplň 1 MB =             B

 

2.      1 KB:

a) 1 000 B

b) 1 024 b

c) 1024 B

d) 210 B

 

3.      V počítačích první generace:

a) základním stavebním prvkem je elektronka;

b) nesetkáme se zde s počítači, které by obsahovaly operační systém;

c) základním stavebním prvkem je mikroprocesor.

 

4.      Vysvětli pojem  hardware?

 

5.      Které tvrzení jsou(je) pravdivá(é)?

a) Rychlost počítače posuzujeme pouze podle parametrů procesoru, tzn. čím výkonnější procesor, tím výkonnější počítač.

b) Čím více operační paměti RAM počítač má, tím pružněji pracuje.

c) Podle rychlosti procesoru nelze posuzovat rychlost počítače. Skutečná výkonnost počítače je ovlivněna i dalšími parametry, např. velikostí paměti, frekvencí sběrnice atd.

 

6.      Co znamená, že je něco "integrovaného"?

a)      Je součástí nějaké jiné komponenty např. základní desky

b)      Nový typ komponent

c)      Dá se vyměnit.

 

7.      Co je to server:

a)  označení procesoru

b) kapesní počítač

c) výkonný počítač v počítačové síti, poskytuje dalším počítačům služby

d) výkonný počítač určený hlavně pro hraní her a multimédia

 

8.      Operační paměť typu RAM:

a) Po startu počítače se do ní zavádí operační systém a spuštěné uživatelské programy, po vypnutí počítače je obsah paměti uložen na harddisk.

b) Po startu počítače se do ní zavádí pouze operační systém, po vypnutí počítače její obsah mizí.

c) Po startu počítače se do ní zavádí operační systém a spuštěné uživatelské programy, po vypnutí počítače její obsah mizí.

 

9.      Port PS/2 se používá

a) pro připojení tiskárny

b) pro připojení myši

c) pro připojení klávesnice

d) pro připojení videokamery

 

10.  Do obrázku č. 3 zapojujeme

a) reproduktory

b) LPT1 tiskárnu

c) USB zařízení

d) PS/2 myš


 

11.  V jakých jednotkách se uvádí kapacita harddisku?

 

12.  Vysvětli nebo nakresli sektor na HDD (harddisku)

 

 

13.  Taktovací frekvence mikroprocesoru 2GHz určuje:

a) rychlost práce mikroprocesoru, tzn., zvládne 2 000 000 instrukcí za sekundu;

b) jak rychle dokáže komunikovat s ostatními součástkami na základní desce, tzn., vysílá 2 000  000 signálů za sekundu;

c) rychlost práce mikroprocesoru, znamená to, že zvládne 2 000 000 000 instrukcí za sekundu

 

14.  Nejrychlejší paměťové místo na čipu procesoru se nazývá:

a) registr;

b) cache paměť;

c) paměť typu ROM.

 

15.  Co je to sběrnice?

a) paměť v počítači

b) nový typ datových médií

c) vysokorychlostní univerzální sériový konektor v počítači

d) soustavu vodičů, která umožňuje přenos signálů mezi jednotlivými částmi počítače

 

16.  Na které médium určitě nejde zapsat film o velikosti 2 GB?
a) DVD

b) Flash disk

c) CD

d) Harddisk

e) disketa

 

17.  Co je hlavní funkce základní desky?

a) Uchovat data pro opětovné použití.

b) Propojit všechna zařízení počítače.

c) Izolovat počítačové komponenty od okolního prachu.

 

18.  Charakterizuj rozdíly mezi operační paměti typu ROM a RAM.

 

 

19.  Pojem fragmentace znamená:

a)  fragmentace provede souvislé uložení dat na disku

b) data nejsou na harddisku uložena souvisle

c) fragmentace nám zkontroluje, zda se na harddisku nachází chyby

 

20.  BIOS:

a) používá se při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a následnému zavedení operačního systému, kterému je pak předáno další řízení počítače.

b) zkratka pro první operační systémy BASIC INPUT OPERATING SYSTÉM

c) při startu počítače se do něj zavede operační systém

 

21.  Vyjmenujte 3 vstupní zařízení:

 

22.  Jaké druhy tiskáren znáš, popiš stručně jejich výhody a nevýhody.

 

23.  Co je to DPI?