Software

Je nehmotnou stránkou výpočetního systému a tvoří ho programy. Počítač má zabudovanou množinu nejjednodušších činností, které dovede vykonat. Tyto činnosti se nazývají instrukce, celá činnost se potom řídí souborem instrukcí. Každý program je zapsán jako posloupnost těchto instrukcí.

Program je tedy posloupnost instrukcí, kterou počítač vykonává a uskutečňuje tím určitou činnost

Programové vybavení dělíme na:

operační systémy a uživatelské programy - textové editory, tabulkové kalkulátory, databázové programy, programovací jazyky, grafické programy, konstrukční programy, ostatní uživatelské programy.

Licence

Licence je soubor pravidel, která určují jak zvolený software používat. Každý software je chráněn autorským zákonem, porušení těchto pravidel se trestá podle platných zákonů. Problémem licenčních pravidel je, že je skoro nikdo nečte, přesto se tím, že klikneme na "Souhlasím" stáváme odpovědným.

Shareware

Program lze volně nainstalovat, ale má nějaké omezení např. omezené funkce (neukládají se dokumenty, ...). Každý má možnost ho zdarma vyzkoušet, zda mu vyhovuje nebo ne. Pokud ho ale nadále používá, je povinen se řídit podle autorovy licence a zpravidla zaplatit cenu programu nebo se jen registrovat.

Komerční shareware

Někteří výrobci volně distribují jen omezenou zkušební (trial, demo) verzi - časově nebo funkčně. Obvyklé omezení je 30 dní, nebo 50 spuštění. Plnou verzi každý obdrží po zaplacení.

Freeware

Program lze volně nainstalovat a používat. Autor si u freeware zpravidla ponechává autorská práva, například nedovoluje program upravovat nebo omezuje použití zdarma jen pro nekomerční či osobní potřebu.

Open source sofware

Open source nebo také open-source software (OSS) je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat, prohlížet a upravovat. Jedná se například o tyto programy: bitmapový editor GIMP, internetový prohlížeč Mozilla Firefox, kancelářský software OpenOffice.org, operační systémy GNU/Linux..